Haastaja

Haastetut

Esa Pajala

Antti Pajala, Aleksi Järviaho, Jari Herrala

Matti Uusitupa
Erkki Vesala, Matti Lehto, Leino Koski
Lasse Pippola
Jukka Pippola, Miikka Huhtala, Kari Koivisto, Matti Saarenpää, Joel Göös
Ari Uusitalo
Hannu Mäkelä, Pentti Mustamaa, Jarmo Mäkinen
Kuisma Rentola
Jyri Pyrrö, Sakari Nygård
Erkki Kamppila
Veikko Pyhälahti, Matti Rinta-aho, Veikko Sänkiaho
Juha Suominen
Anna-Maija Suominen, Maire Mäkelä, Kaija Pilbacka
Leuno Koski
Mauri Lammi, Markku Uusitupa