Haastaja

Haastetut

Jukka Joensuu

Ari-Matti Sänkiaho, Simo Metsäpelto, Johanna Kataja

Jari Lakaniemi Harri Pitkänen, Janne Vesala, Jari Toppinen
Jari Toppinen
Henry Linna, Marko Pippola, Hannu Vainio
Eila Lakaniemi
Joni Lakaniemi, Voitto Lakaniemi, Arto Savela
Jouko Niemitalo
Raimo Aittoniemi, Seppo Koivisto, Ossi Jukkala
Heidi Nurmi
Anna-Ester Mäkelä, Henna Nurmi, Maarit Katajamäki
Joni Lakaniemi
Riku Frigård, Juuso Latva-aho, Hannu Pastinen
Ossi Jukkala
Seppo Mäkelä, Pasi Sova, Jukka Junnila
Eeli Kivinen
Jukka Liikala, Aki Anttila, Jouko Arvola
Seppo Salo
Kyllikki Mäkelä. Hannu Salo, Erkki Kamppila
Risto Ojanperä
Vesa Liikala, Ari Uusitalo, Seppo Ahvenkoski
Erkki Ahonen
Matti Ojala, Tommi Ahonen, Kari Rantala
Anneli Varpula
Kirsti Uitto, Terttu Viitala, Eija Rannanpää
Jouko Arvola
Aimo Anttila, Lauri Mäkelä, Matti Rinta-hiiro
Tomi Pilbacka
Juha Suominen, Timo Sikkilä, Pekka Hanni
Anna-Liisa Rannikko
Kari Rannikko
Kari Kleemola
Kari Heikkala, Pasi Ahonen, Pentti Soukka
Kimmo Nelimarkka
Juha Latvala, Kuisma Rentola, Reijo Nygård
Reijo Nygård
Mikko Kivinen, Tuomo Lönnmark, Matti Uusitupa
Marko Haapala
Anna-Maija Siponkoski, Anssi Heimonen, Minna Kuoppala
Voitto Lakaniemi
Seppo Tuomisalo, Martti Sunnari